Mamiko začalo spolupracovat s krizovým centrem Ostrava. Krizové centrum poskytuje psychosociální podporu.