Finanční dar

Velké poděkování patří Marii Svobodové z firmy TACCA AGENCY S.R.O., která nám v této nelehké době finančně pomohla. Máme nyní velmi omezené možnosti, jak získat potřebné finance. Nemůžeme a ani nechceme však zastavit naši pomoc. Stačí, že se musí zpomalit naše životy. Pokud někdo můžete, prosím vzpomeňte si na nás. I malá částka nám hodně pomůže. Přeji všem zdravotníkům pevné nervy, malým velkým bojovníkům hodně štěstí a našim příznivcům vše jen dobré.