o FNO Neonatologii

Oddělení neonatologie FN Ostrava je jedno ze 12-ti perinatologických center v ČR, do jehož spádové oblasti patří okresy Frýdek – Místek, Karviná, Nový Jičín, Bruntál, Opava a Ostrava.

Oddělení neonatologie Fakultní nemocnice Ostrava zajišťuje péči o všechny kategorie novorozenců. Jeho uspořádání odpovídá požadavkům systému třístupňové diferencované péče o novorozence a je členěno na následující stanice:

I.stupeň: Stanice novorozenecká
– pečuje o novorozence narozené od 35. týdne gestace s dobrou poporodní adaptací

II. stupeň: Stanice intermediární péče
– pečuje o patologické (donošené i nedonošené) novorozence se stabilizovanými životními funkcemi

III.stupeň: Jednotka intenzivní a resuscitační péče o novorozence – pečuje o kriticky nemocné novorozence se selhávajícími vitálními funkcemi (donošené i nedonošené), o novorozence s vrozenými vývojovými vadami, o novorozence velmi nízké a extrémně nízké porodní hmotnosti.

Zdroj: fno.cz