Společnost Orlen Unipetrol přispěla na dětské hřiště 46 820,-

Naše pomoc se rozšířila i pro větší dět. Chytili jsme se příležitosti a získali finance na ,,dovybudování´´ dětského hřiště. Cílem tohoto projektu je zmodernizovat a hlavně přizpůsobit dětské hřiště pro nejmenší děti.

Za finance budou pořízeny houpačky, překážkové dráhy, pružinová houpačka, herní prvky…

Moc děkujeme společnosti Orlen Unipetrol a jejich dobrovolnickému projektu KomUNIta. Velké díky patří Petrovi Zažírejovi za propojení spolku Mamiko a společnosti Orlen Unipetrol.